Styrbar Borrning

JT 920L

Styrbar borrning är en metod att förlägga ex. kabel eller rör

där schaktning av olika anledningar är olämpligt.

 

Lidén data har idag utrustning som medger  upp till 120 m

långa borrningar med rördimensioner upp till 360mm.

Träffsäkerheten är, beroende på markförhållanden, inom 0,5 m.

 

Störningar i trafik och miljö som uppgrävningar kan medföra

kan nästan helt undvikas med denna teknik.

 

 

En borrning går till på följande sätt.

 • Projektering av borrlinjen, befintliga installationers
  läge kontrolleras.
 • Uppställning av borr och vattentankar
 • Pilotborrning.  Borrhuvudet borras/styrs fram till rätt
  position. Därefter kopplas borrhuvudet bort och en
  upprymmare kopplas på
 • Upprymning sker och slangen/röret dras samtidigt med
  tillbaka

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss för mer information!

 

 

 
Uppdaterad senast: 2006-05-02
Entreprenad / Startsida / Styrbar Borrning
 
Copyright © Lidén Data Gruppen AB 2005-2018
Om cookies / About cookies